[....]

posted on 06 Jan 2011 08:09 by minori-a9
เนื่องจากได้นอนไป...ไม่ถึง 3 ชม...
ส่งผลให้สภาพสมองเฉื่อยชาไป 5 นาที.....
และยังอยู่ในโหมดช็อค!!!
.................................
ขอหนีไปทำใจนานๆสักพัก
ลาก่อน... summer .......

Comment

Comment:

Tweet

อาเมน

ปล. ป่ะรอบนี้เลี้ยงอะไรตอบแทนค่าแบกดี??

#4 By ~Ayu_Ma'[Zou]~ on 2011-01-06 23:50

ง่า...พักผ่อนเยอะๆนะฮ่ะป้ามิ sad smile

#3 By Somukii™ ツ 。 on 2011-01-06 17:32

พักผ่อนเยอะๆเน้อ

#2 By H0★SHIN on 2011-01-06 14:17

เข้าใจอารมณ์ สามชั่วโมงมาสามวันติดแล้วเหมือนกัน

แถมทำข้อสอบไม่ได้อีก godddddddddddddd

#1 By Toon bluefish ☆ on 2011-01-06 12:06